Directioneaza 2%

2% pentru Crucea Rosie!

Directioneaza 2% din impozitul tau pe venit pentru
sustinerea actiunilor umanitare ale CRUCII ROSII ROMÂNE
Ce este 2%?

Sistemul 2% permite contribuabililor persoane fizice sa directioneze 2% din impozitul lor pe venit catre o entitate nonprofit. Este un sistem prin care cetatenii au posibilitatea sa decida în mod direct ce se întîmpla cu impozitele lor (conform dispozi?iilor art. 57, physician alin.4 din Legea 571/2003). Aceasta suma nu reprezinta o sponsorizare sau o donatie, ci este o parte a bugetului de stat directionata de catre fiecare cetatean în parte spre sectorul neguvernamental.

Ce trebuie sa faceti?

1. Daca ati realizat în anul 2012 venituri din salarii sau pensii (pensii numai peste 1.500 RON), veti completa Formularul 230 – Cerere privind destinatia sumei reprezentând pâna la 2% din impozitul anual, dupa cum urmeaza:

Puteti directiona aceasta suma catre o singura organizatie non-profit.

Formularul trebuie completat cu datele prevazute, cu majuscule, citet si corect, cu semnatura si data completarii.
Se depune pâna la data de 15 mai 2013.

[Pentru a descarca formularul, va rugam sa dati click pe imaginea de mai jos, si apoi dati click-dreapta pe poza marita si Save.]

Originalul se depune la organul fiscal în a carui raza teritoriala se afa domiciliul fiscal al contribuabilului, prin scrisoare recomandata.
Nu uitati sa va opriti o copie!

2. Daca aveti venituri din alte surse (cedarea folosintei bunurilor, activitati independente – profesii libere, drepturi de proprietate intelectuala, activitati comerciale, etc.) veti completa Formularul 200 – Declaratie speciala privind veniturile realizate în anul 2012, la toate capitolele aferente tipului de venit obtinut, inclusiv capitolul III, Destinatia sumei reprezentând 2% din impozitul pe venitul anual datorat.
Ce date veti completa?

1. Date de identificare ale contribuabilului:

Nume, initiala tatalui, cod numeric personal – din actul de identitate
Adresa – adresa domiciliului fiscal al contribuabilului

2. Destinatia sumei reprezentând pâna la 2% din impozitul anual pentru sponsorizarea unei entitati nonprofit:

Suma – se completeaza cu suma reprezentând 2% din impozitul pe venit virat la stat în anul 2012. În situatia în care contribuabilul nu cunoaste suma care poate fi virata, nu va completa aceasta rubrica, urmând ca organul fiscal sa calculeze sa vireze suma admisa, conform legii.

Denumire entitate non-profit – Crucea Rosie Româna, Filiala Sector 3 Bucuresti

Cod de identificare fiscala al entitatii non profit – ................................
Cont bancar (IBAN) –............................................. / BCR Agentia .........................

Daca vreti sa stiti mai multe despre noi ne gasiti pe site-ul www.crucearosie-sector3.ro

Echipa Filialei Sector 3 Bucuresti a Crucii Rosii Române va sta la dispozitie la telefonul 0734.449.938 cu informatii, cu formulare si orice alte detalii pe care le considerati necesare pentru a va decide în favoarea organizatiei noastre.

Va multumim!

 


Sponsorizeaza cu 20%  

Crucea Rosie Filiala Sectorului 3

SPONSORIZARILE CATRE ONG-uri NU

CRESC CHELTUIELILE !

Nu costa nimic sa sponsorizati !

    Puteti face sponsorizari de pana la  20%  din impozitul pe profit datorat Statului, in limita a 3‰ din cifra de afaceri a firmei,  iar impozitul se diminueaza cu suma aferenta sponsorizarii,  cheltuiala fiind astfel deductibila !
Baza legala ( poate fi actualizata) :
Codul fiscal  - Titlul II Impozitul pe profit,   Cap.II Calculul profitului impozabil,
 Art.21 Cheltuieli:
"(4) Urmatoarele cheltuieli nu sunt deductibile:
p) Cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat si cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile ulterioare, si ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cei care acorda burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, daca totalul acestor cheltuieli indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
1. este in limita a 3 la mie din cifra de afaceri;
2. nu depaseste mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.
Pentru colectare si depunere trimite un mesaj pe adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Multumim !

DESCARCA CONTRACTUL DE SPONSORIZARE

 

Tel: 0734.449.938, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Alte informatii in pagina de contact