Document

Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania Filiala Sector 3 Municipiul Bucuresti

Voluntar 3.00 – retele de voluntariat pentru asistenta umanitara in Sectorul 3 Municipiul Bucuresti

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Program Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020

Proiectul „Voluntar 3.00 – retele de voluntariat pentru asistenta umanitara in Sectorul 3 Municipiul Bucuresti” cod SIPOCA 1097/MySMIS2014+ 151544 este implementat de Societatea Nationala De Cruce Rosie Din Romania – Filiala Sectorului 3 Bucuresti

Perioada de implementare: 01 septembrie 2022 – 31 octombrie 2023 (14 luni)

Obiectivul general al proiectului „Voluntar 3.00 - retele de voluntariat pentru asistenta umanitara in Sectorul 3 Municipiul Bucuresti” constă în creşterea capacitatii organizationale a SNCRR Filiala Sector 3 de a se implica în formularea unui instrument comun de interventie in caz de dezastru/situatie de criza la nivelul Sectorului 3 şi totodata dezvoltarea de abilitati si competente in randul voluntarilor, ce vin in sprijinul comunitatii in caz de dezastru/situatie de criza. Prin activitatile propuse, SNCRR Filiala Sector 3 isi va extinde aria de intervenţie şi va multiplica activităţile cu impact pozitiv in comunitate, precum şi initiative care îşi propun creşterea implicării cetăţenilor în comunitate, dezvoltarea spiritului civic precum si crearea premiselor de participare în procesul de luare a deciziilor la nivelul comunitatii. Actiunile propuse in cadrul proiectului conduc la obtinerea rezultatelor ce se coreleaza cu obiectivele SCAP precum si cu nevoile identificate in comunitate in ceea ce priveste interventia in situatie de criza, asistenta umanitara pentru cetatenii aflati in situatie de risc, in Sectorul 3.


Obiectivele specifice ale proiectului:
OS1. Cresterea capacitatii organizationale a SNCRR Filiala Sector 3 prin construirea unui dialog sustenabil cu societatea civila si administratia publica;
OS2. Cresterea gradului de constientizare a rolului societatii civile in comunitate prin elaborarea unui instrument comun privind interventia in caz de dezastru/situatie de urgenta respectiv o retea sustenbaila de voluntari;
OS3. Cresterea gradului de pregatire profesionala in domeniul primului ajutor, in vederea asigurarii unui grad ridicat de interventie in comunitate;
OS4. Cresterea premiselor de colaborare ale comunitatii si participarea/implicarea acesteia în procesul de luare a deciziilor;
OS5. Dezvoltarea retelei de voluntari in Sectorul 3 prin incheierea a minim 50 de contracte de voluntariat ce vor constitui instrumentul de baza in asigurarea asistentei comunitare la nivelul Sectorului 3. OS6. Cresterea gradului de constientizare privind egalitatea de sanse si nediscriminarea in in comunitate precum si a protectiei mediului prin promovarea obiectivelor de dezvoltare durabila.


Grupul ţintă este alcatuit din 330 de persoane si este reprezentat de persoanele direct sprijinite în cadrul proiectului (persoane la nivelul cărora se asteaptă un efect ca urmare a intervenţiei):
• reprezentanţi ai ONG-urilor – min 30 de persoane
• aleşi locali (ex. consilieri locali şi consilieri judeţeni, primari, viceprimari) – min 15 persoane
• personal din autorităţile şi instituţiile publice locale (personal de conducere şi de execuţie) – minim 75 persoane;
• cetăţeni – minim 210 de persoane
Grupul tinta, va participa la urmatoarele activitati: - 330 de membrii GT in cadrul activitatii A2 (participanti in cadrul evenimentelor) din care: 50 vor incheia contracte de voluntariat; 80 membrii GT participanti la exercitiile de simulare a situatiilor de criza

„Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.”

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

www.poca.ro