Document

Voluntar 3.00 – retele de voluntariat pentru asistenta umanitara in Sectorul 3 Municipiul Bucuresti | Activitati

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Program Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020

Proiectul „Voluntar 3.00 – retele de voluntariat pentru asistenta umanitara in Sectorul 3 Municipiul Bucuresti” cod SIPOCA 1097/MySMIS2014+ 151544 este implementat de Societatea Nationala De Cruce Rosie Din Romania – Filiala Sectorului 3 Bucuresti

Perioada de implementare: 01 septembrie 2022 – 31 octombrie 2023 (14 luni)

A2. Instrumente si mecanisme la nivel local

A.2.2. Caravana voluntarului (Octombrie 2022-Aprilie 2022)
In cadrul acestei activitati se vor organiza 8 evenimente x 20 participanti (cetateni)/eveniment in cadrul carora se va prezenta rolul cetateanului in comunitate, respectarea drepturilor, necesitatea participarii active la viata comunitatii precum si rolul voluntarului in comunitate, abilitatile si responsabilitatile sale. De asemenea, se va prezenta misiunea Crucii Rosii cu impact asupra depasirii gradului de vulnerabilitate a cetatenilor aflati in sittuatie de risc/criza/dezastru. In plus, in cadrul acestei activitati, expertii vor selecta din randul participantilor, 50 de cetateni ce vor deveni voluntari ai Filialei si vor constitui reteaua de voluntari in Sectorul 3, ca instrument comun de interventie coordonata in sectorul 3, in situatie de criza/dezastru.


A2.1. Workshop-uri in comunitate (Septembrie 2022 - martie 2023)
In cadrul acestei activitati se urmareste construirea unui dialog constructiv intre societatea civila si autoritatile publice locale. Astfel, se vor organiza: - 6 workshopuri/intalniri la care vor participa 20 persoane/eveniment, reprezentanti ai societatii civile, autoritati publice locale si alesi, in cadrul carora vor fi dezbatute teme precum: nevoia de implicare a comunitatii in situatie de criza (incendii, inundatii, pandemie, cutremur etc), necesitatea organizarii unei retele de voluntari in Sectorul 3 astfel incat acestia sa reprezinte liantul intre comunitate si autoritatea publica precum si principalii actori activi in comunitate ce vor cunoaste permanent si vor informa comunitatea cu privire la momentul si gradul de implicare in situatii de criza/risc/dezastru. De asemenea, in cadrul grupurilor de lucru se va analiza elaborara unui ghid de bune practice/interventie (masuri de prim ajutor in situatie de criza) ce va fi diseminat in comunitate.


A.3. Dezvoltare locala

A.3.1. Instrument comun de interventie si simulare situatie de criza (Ianuarie 2023-Mai 2023) Aceasta activitate vizeaza crearea unui instrument comun de interventie in situatie de criza, respectiv o retea de voluntari ce vor interveni coordonat in situtaie de criza/dezastru astfel incat sa vina pe de o parte in sprijinul comunitatii prin mobilizarea cetatenilor iar pe de alta parte vine in sprijinul autoritatilor publice locale in vederea diminuarii consecintelor situatiei de criza, organizarea si eficientizarea masurilor de interventie la nivel local. Astfel, se vor organiza in mod coordonat exercitii de simulare a situatiilor de criza/dezastru (in comunitate, in scoli) pentru a evidentia rolul voluntarilor, responsabilitatile comunitatii precum si modul de interventie in situatie de criza/urgenta. Activitatea vizeaza organizarea a minim 3 exercitii de simulare a situatiilor de criza.


A4. Pregatire si instruire profesionala

A4.1. Sesiuni de instruire a grupului tinta (Iulie 2023-septembrie 2023)
Aceasta activitate vizeaza pregatirea si instruirea profesionala pentru 80 de persoane organizate in 4 grupe a cate 3 zile, in domeniul primului ajutor. Fiecare sesiune de formare va avea un numar de 20 de ore si se va finaliza cu o evaluare a cunostintelor teoretice si practice dobandite pe perioada formarii profesionale


„Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.”

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

www.poca.ro