SIGLA_GUVERNULUI_ROMÂNIEI
eu_flag
Logo-POCA-1
e40845fb5f1d28ce5626e19574363cfb

„Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”

Voluntar 3.00 – retele de voluntariat pentru asistenta umanitara in Sectorul 3 Municipiul Bucuresti

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Program Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020

Proiectul „Voluntar 3.00 – retele de voluntariat pentru asistenta umanitara in Sectorul 3 Municipiul Bucuresti” cod SIPOCA 1097/MySMIS2014+ 151544 este implementat de Societatea Nationala De Cruce Rosie Din Romania – Filiala Sectorului 3 Bucuresti

Perioada de implementare: 01 septembrie 2022 – 31 octombrie 2023 (14 luni)

Buget: 421.766,00 Lei 

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului „Voluntar 3.00 – retele de voluntariat pentru asistenta umanitara in Sectorul 3 Municipiul Bucuresti” constă în creşterea capacitatii organizationale a SNCRR Filiala Sector 3 de a se implica în formularea unui instrument comun de interventie in
caz de dezastru/situatie de criza la nivelul Sectorului 3 şi totodata dezvoltarea de abilitati si competente in randul voluntarilor, ce vin in sprijinul comunitatii in caz de dezastru/situatie de criza. Prin activitatile propuse, SNCRR Filiala Sector 3 isi va extinde aria de intervenţie şi
va multiplica activităţile cu impact pozitiv in comunitate, precum şi initiative care îşi propun creşterea implicării cetăţenilor în comunitate, dezvoltarea spiritului civic precum si crearea premiselor de participare în procesul de luare a deciziilor la nivelul comunitatii.
Actiunile propuse in cadrul proiectului conduc la obtinerea rezultatelor ce se coreleaza cu obiectivele SCAP precum si cu nevoile identificate in comunitate in ceea ce priveste interventia in situatie de criza, asistenta umanitara pentru cetatenii aflati in situatie de risc, in Sectorul 3.
Totodata, scopul proiectului este de a dezvolta reteau de voluntari ca si standard comun de interventie la nivelul comunitatii, tinand cont de faptul ca „Voluntariatul ajută oamenii să fie mai activi în rolul lor de membri ai societăţii şi să se preocupe de calitatea vieţii comunităţii.
Implicarea civică duce la creşterea sentimentelor de apartenenţă şi solidaritate, dar şi la creşterea gradului de implicare a autorităţilor publice locale sau centrale în susţinerea şi dezvoltarea comunităţilor.” (extrase din Ghidul privind optimizarea parteneriatului dintre autorităţile publice şi mediul asociativ pentru voluntariat „Promotorii Voluntariatului în România”, Program aflat sub patronajul Guvernului României prin Secretariatul General al Guvernului).

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. OS1. Cresterea capacitatii organizationale a SNCRR Filiala Sector 3 prin construirea unui dialog sustenabil cu societatea civila si administratia publica;
  2. OS2. Cresterea gradului de constientizare a rolului societatii civile in comunitate prin elaborarea unui instrument comun privind interventia in caz de dezastru/situatie de urgenta respectiv o retea sustenbaila de voluntari
  3.  OS3. Cresterea gradului de pregatire profesionala in domeniul primului ajutor, in vederea asigurarii unui grad ridicat de interventie in comunitate;
  4. OS4. Cresterea premiselor de colaborare ale comunitatii si participarea/implicarea acesteia în procesul de luare a deciziilor;
  5. OS5. Dezvoltarea retelei de voluntari in Sectorul 3 prin incheierea a minim 50 de contracte de voluntariat ce vor constitui instrumentul de baza in asigurarea asistentei comunitare la nivelul Sectorului 3.
  6. OS6. Cresterea gradului de constientizare privind egalitatea de sanse si nediscriminarea in in comunitate precum si a protectiei mediului prin promovarea obiectivelor de dezvoltare durabila
 
 

 

 

„Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.”

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

www.poca.ro