Document

Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania Filiala Sector 3 Municipiul Bucuresti

Voluntar 3.00 – retele de voluntariat pentru asistenta umanitara in Sectorul 3 Municipiul Bucuresti

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Program Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020

Proiectul „Voluntar 3.00 – retele de voluntariat pentru asistenta umanitara in Sectorul 3 Municipiul Bucuresti” cod SIPOCA 1097/MySMIS2014+ 151544 este implementat de Societatea Nationala De Cruce Rosie Din Romania – Filiala Sectorului 3 Bucuresti

Perioada de implementare: 01 septembrie 2022 – 31 octombrie 2023 (14 luni)

„Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.”

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

www.poca.ro